Trajnostna organizacija : zbornik 35. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Sustainable organization : proceedings of the 35th International Conference on Organizational Science Development

Kranj / Moderna organizacija (2016) [Buch, Tagungsband]


Authors

Selected Authors

Doucek, Petr
Novak, Aleš
Paape, Bjrn
Baggia, Alenka
Bernik, Mojca

Identifier

  • ISBN: 978-961-232-285-4
  • ISBN: 9612322856
  • REPORT NUMBER: RWTH-2016-05543